1. januar 1842

Arthur Abrahams erindringer

Arthur Abrahams mindes den italienske opera på Hofteatret

Adskillige udenlandske musikalske Notabiliteter indførtes i Huset. Her maa jeg da først nævne Italienerne Rossi og Torre, der kom hertil med den italienske Opera, som spillede paa Hoftheatret. Senere kom ogsaa Ciaffei, en høj, noget ledeløs Person, der især paa Scenen mindede om H. C. Andersen. De kom ikke saa sjeldent om Aftenen, vel sagtens særlig tiltrukne af, at min Fader, foruden at interessere sig for Musik, talte Italiensk næsten som en Indfødt, og saa blev der ofte musiceret.
Primadonnaen ved den første italienske Trup var Signora Forconi. Mange Aar senere spurgte jeg engang min Fader, hvorfor Madam Forconi ikke kom i vort – Hus.
»Nej, min Dreng,« svarede han, »hun kunde ikke præsenteres for din Moder.«
Jeg sagde da til ham, at jeg mindedes at have hørt, at hun kom i andre Huse her i Byen, hvortil min Fader svarede, at hvad der maaske kunde tjene som en Slags Undskyldning derfor, var, at man i disse Huse ikke forstod saa godt Italiensk og Fransk som han og derfor hverken gjennem hende selv eller gjennem Rossi eller Torre kunde bedømme hende: de kunde kun nyde hendes dejlige Stemme.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Arthur Abrahams: Minder fra mine Forældres Hus, København 1894, s. 23-24

Læs også