9. april 1776

Avisnotits

-

Torsdagen den 11 April bliver paa det Kongel. HofTheater Kl. 9½ om Aftenen Bal paré én Domino for alle 9 Klasser, og uddeles Billetterne med enhvers Navn paategnet samme Dags Formiddag af Kasserer Lenkiewitz i Forsalen for bemeldte Theater.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 9. april 1776, s. 1

Læs også