11. oktober 1901

Avisnotits

-

Et Privattelegram til os meddeler:
”Politiken” erklærer i en Artikel i Dag i Anledning af ”Berlingske Tidende”s Meddelelse i Aftes om, at baade Kultusministeren og Trafikministeren skulde have stillet sig særdeles velvillige overfor Planen om Hoftheatrets Ombygning, at den for Trafikministerens Vedkommende maa dementere denne Paastand paa det eftertrykkeligste. Planen om Ombygningen har aldrig været forelagt Ministeren, og han har overhovedet ikke kjendt den. Endelig er ”Politiken” bemyndiget af Konseilspræsidenten til at dementere Meddelelsen om, at denne har forelagt nogen Plan for Kongen. Hans Samtale med Kongen om Sagen havde Karakter af en Privatsamtale.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Viborg Stifts Folkeblad, 11. oktober 1901, s. 2

Læs også