5. december 1843

Avisnotits

-

Violinisten Hauser, der har fundet saa almindelig Anerkjendelse som udmærket Virtuos, agter paa Torsdag, understøttet af det kongl. Capel, at give en Concert paa Hoftheatret. Den store Sandhed, hvormed han opfatter og gjengiver de forskjelligste Componisters Arbeider, hans egne Compositioners Skjønhed, og de sjeldne og fortræffelige Egenskaber, der characteriserer ham som ægte og sand Kunstner, ville, haabe vi, forskaffe ham et talrigt Besøg.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 5. december 1843, s. 1

Læs også