16. november 1779

Avisnotits

-

En Guld Ring med en blaa Steen i Midten og hvide Stene uden om, er funden i Mezanin-Gangen til Hof-Theatret paa Slottet; den rette Eyer kan derom melde sig paa Slotsfogedens Hr. Cancelliraad Blechingbergs Contoir.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 16. november 1779, s. 8

Læs også