9. februar 1812

Avisnotits

-

I Søndags den 9 Febr. er paa Hoftheatret paa Maskeraden tabt en Diamants Brystnaal i oval Form, som var besadt i Omkredsens Runddeel med 11 temmelig store Stene og i midten en større og 2 minde dito, for Tilbagelevering paa Østergade 37 i Boutiken betales en Douceur af 50 Rd.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 17. februar 1812, s. 4

Læs også