6. december 1879

Avisnotits

-

Hoftheatret. Den i Løverdags Aftes af Studenter givne Forestilling til Fordeel for Børnehjemmet paa Vodroffsvei havde samlet udsolgt Huus, og Forestillingen gjorde megen Lykke. Den gjentages derfor Søndagen den 14de Decbr.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 8. december 1879, s. 2

Læs også