22. april 1847

Avisnotits

-

Hygæa.

Foreningen for fri Medicinalhjælp til trængende og værdige Syge giver sin aarlige Aftenunderholdning paa Hoftheatret Løverdagen den 24de April, Kl. 7. Den vil bestaae af et Udvalg af Concert-Nummere, Declamation og det nye Divertissement “Montana”. – Da der kun kan disponeres et ringe Antal siddende Pladser (foruden de faste Medlemmers reglementerede Billetter) bedes de Lysthavende snarest muligt at henvende sig i Løngangsstrædet 164 og store Kongensgade 231, 2den Sal, hvor Billetter erholdes a 1 Rbd. Indgangen til Aftenunderholdningen aabnes Kl. 6.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 22. april 1847, s. 1

Læs også