3. marts 1914

Avisnotits

Forskelligt vedrørende afskedsforestillingerne på Hofteatret

Hofteatret.

Efter mange og lange Besværligheder har en Kreds af kunstinteresserede endelig nu opnaaet at faa nogle Afskedsforestillinger arrangeret paa det gamle Hofteater paa Christiansborg, inden det endelig rives ned.
Der skal gives tre forestillinger, af hvilke den første falder den lste April. Programmet bliver dette: En anonym prolog, fremsagt af Johs. Poulsen; det gamle Stykke ”Kærlighed og lykketræf” af Marivaux, spillet bl. a. af Jerndorff, Fru Bloch og Poul Reumert: Jeppe i Sengen (Olaf Poulsen); endelig Balletten ”Amor og Balletmesterens Luner”. Som det ses, er det en stilfuld Afslutning paa den ærværdige Scenes Tilværelse.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Østsjællands Folkeblad. Dagblad for Storehedinge-, Faxe- og Kjøgekredsen, 3. marts 1914, s. 2

Læs også