14. marts 1878

Avisnotits

-

Klassisk Komedie. Paa næste Lørdag lader ”Det filologisk-historiske Samfund” atter paa Hofteatret opføre Plautus Komedie ”Mostellaria” i Originalsproget. – Hvad mon de gamle Romere vilde sige, om de kunde overvære Forestillingen og man fortalte dem, at det Sprog, der taltes, skulde være ”Latin”!

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Frederiksborg Amts Avis, 14. marts 1878, s. 2

Læs også