19. juli 1891

Avisnotits

-

Hr. Direktør Aug. Rasmussen, som en Del af Sommeren har opholdt sig paa Landet, er atter vendt tilbage her til Byen for paa Hofteatret at paabegynde Prøver med sit Personale.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

København, 19. juli 1891, s. 3

Læs også