25. juli 1828

Avisnotits

-

Da Regnskabet for det ophævede Selskab til Musikkens Udbredelse nu er opgjort, saa anmodes bemældte Selskabs Medlemmer om, at samles i Hoftheatrets Forsal Løverdagen den 26de Juli førstkommende, om Eftermiddagen Kl. 7 præcise, for at tage Bestemmelse om Anvendelse af Kassebeholdningen, m.v.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 25. juli 1828, s. 1-2

Læs også