19. januar 1870

Avisnotits

-

Hoftheatret. Den nylig til Fordeel for Christianshavns Understøttelsesforening paa Hoftheatret givne dramatisk-deklamatoriske Aftenunderholdning vil blive gjentagen førstkommende Lørdag. Billetter faaes – foruden hos Billetkasserer Weel – i Horneman og Erslevs Musikhandel.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Dagbladet (København), 19. januar 1870, s. 2

Læs også