26. februar 1870

Avisnotits

-

Prices Aftenunderholdning. Vi minde om, at Hr. Adolf Price imorgen Aften giver en af sine bekjendte, navnlig af Ungdommen yndede Aftenunderholdninger – den eneste i denne Sæson – paa Hoftheatret. Aftenunderholdningen vil bestaa af tre Akter af de mest yndede Pantomimer samt Dands, navnlig russisk Kvadrille af Hofballetmester Bournonville. Billetter erholdes hos Dhrr. Horneman & Erslev samt hos Billetkasserer Weel og imorgen i Hoftheatrets Billetkontor. Det hedder sig, at Ds. kgl. Højheder Kronprindsen og Kronprindsessen ville overvære Aftenunderholdningen.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Dags-Telegraphen (København), 26. februar 1870, s. 2

Læs også