22. november 1870

Avisnotits

-

Dilettantforestilling paa Hoftheatret. I Løbet af næste Maaned vil der paa Hoftheatret blive givet en Dilettantforestilling til Indtægt for Understøttelsesselskabet for ældre trængende Huusjomfruer.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 22. november 1870, s. 2

Læs også