14. marts 1870

Avisnotits

-

Opfordring til Hr. A. Price.

Hr. Adolph Price opfordres herved til atter at give en Pantomime-Forestilling paa Hoftheatret, da saa Mange ved den sidste Fastelavnsforestilling maatte gaa bort med uforrettet Sag paa Grund af, at Alt var udsolgt.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Dagens Nyheder, 14. marts 1870, s. 4

Læs også