29. august 1871

Avisnotits

-

– Achille Lorini, Directeur for de italienske Operaselskaber, der gjæstede os for et Par Vintere siden, er kommen hertil og paatænker at samle et Selskab til at give Opera paa Hoftheatret.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kongelig privilegeret Aarhuus Stifts-Tidende, 29. august 1871, s. 2

Læs også