15. marts 1914

Avisnotits

-

Afskedsforestillingerne paa Hofteatret.

Billetterne til Forestillingerne paa Hofteatret vil komme til at koste 15 Kr. Stykket over hele Salen til de to første Opførelser.
Billetsalget vil først blive aabnet i den kommende Uge, men man har allerede Forudbestillinger paa for flere Tusinde Kroner.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 15. marts 1914, s. 5

Læs også