1. januar 1856

Avisnotits

-

Hans Majestæt Kongen ankom til Staden igaar Eftermiddags; Allerhøistsamme og Gemalinde bivaanede Forestillingen paa Hoftheatret i Aftes.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 2. januar 1856, s. 5

Læs også