25. juni 1853

Avisnotits

-

Hoftheatret.

Med Kongelig allernaadigst Tilladelse have Undertegnede den Ære Torsdagen den 30te Juni, paa det Kongelige Hoftheater, at given en Forestilling af blandet Indhold, hvilket herved forelöbig bekjendtgjöres.

Ærbødigst
Familien Price.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 25. juni 1853, s. 1

Læs også