2. maj 1914

Avisnotits

-

Hofteatrets sidste Forestilling.

Forestillingen paa Hofteatret iaften bliver absolut den sidste. Der har været Bestræbelser oppe for en Gentagelse af Programmet, men de er definitivt strandede paa Afslag baade fra Hoffet, Indenrigsministeriet og Brandvæsnet.
Efter Forestillingen iaften samles da Komitéen med samtlige Assisterende til en Afskedssouper.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 2. maj 1914, s. 1

Læs også