12. marts 1880

Avisnotits

-

Hoftheatret. Løverdagen den 20de Marts vil der blive givet en dramatisk Aftenunderholdning paa Hoftheatret til Fordeel for Bespiisningsforeningen i Kjøbenhavn og paa Christianshavn. Der opføres nogle Smaastykker, og imellem disse vil der med bekjendt fortrinlig Assistance blive givet en musikalsk declamatorisk Mellemact.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 12. marts 1880, s. 2

Læs også