6. marts 1880

Avisnotits

-

Dilettantforestilling paa Hoftheatret. Søndagen den 14. Marts vil der paa Hoftheatret blive afholdt en Forestilling af en Del Studenter o. a. til Fordel for Børnehjemmet ”Godthaab”. Der vil bl. a. blive opført ”Robert og Signe”.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Nationaltidende, 6. marts 1880, s. 2

Læs også