9. oktober 1880

Avisnotits

-

Et sølvforgyldt Armbaand, gjennembrudt Arbeide, med brogede Stene, er tabt Løverdag Aften, den 9de, paa Veien fra Hoftheatret til Linnésgade. Det bedes afleveret i Linnésgade 12, 4de Sal.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger, 19. oktober 1880, s. 2

Læs også