31. oktober 1837

Avisnotits

-

Hygæa.

De Ærede, som have modtaget Circulaire fra Foreningen Hygæa (til Hjælp for trængende Syge) bedes, snarest at sende samme tilbage; hvorhos bemærkes, at med allerhöieste Tilladelse gives den bestemte Concert paa det kongelige Hoftheater den 3die November, om Aftenen Kl. 7.
Indgangen aabnes Kl. 6.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 31. oktober 1837, s. 1

Læs også