31. marts 1853

Avisnotits

-

Hoftheatret. Brødrene Prices Forestilling beæredes med Hans Majestæt Kongens allerhøjeste Nærværelse. Forestillingen var iøvrigt talrigt besøgt, og de udførte Pantominer bleve modtagne med meget Bifald, som især tildeeltes Udføreren af Pjerrots Parti, Hr. A. Price. De af Jfr. Mathilde Berendt udførte Numere for Pianoforte modtoges med Bifald.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 1. april 1853, s. 1

Læs også