2. januar 1854

Avisnotits

-

– Hs. Maj. Kongen med Gemalinde bivaanede i Mandags i Hoftheatret Opførelsen af den italienske Opera ”Norma”. Efter Slutningen af 1ste Akt behagede det Grevinde Danner, som en Anerkjendelse af Primadonnaen, Signora Gaziellos udmærkede Præstation, at sende hende et smukt og værdifuldt Guld-Armbaand, besat med Diamanter.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Sjællands-Posten, 5. januar 1854, s. 2

Læs også