19. februar 1840

Avisnotits

-

Musikforeningen.

Fredagen den 21de Dennes, Kl. 7, afholdes Musikforeningens förste Concert for iaar paa det kongelige Hoftheater. Billetterne udleveres i i Kunstforeningens Locale, Östergade Nr. 13, Onsdag- og Torsdag-Formiddag fra Kl. 11-1, Eftermiddag fra 4-6 og Fredagformiddag fra Kl. 11-1.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 19. februar 1840, s. 2

Læs også