29. februar 1840

Avisnotits

-

Concert.

Den til Løverdagen den 29de Februar averterede Concert paa det kongelige Hoftheater, kan formedelst indtrufne Forhindringer ikke gives. De, som have taget Billetter, kunne erholde Pengene tilbage hos Hr. Kasserer Gall.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 29. februar 1840, s. 1

Læs også