16. december 1780

Avisnotits

Et tyveri på Hofteatret

Løverdagen den 16 December imellem i Kl. 6 og 7 om Aftenen haver en dumdristig Tyv bortstiaalet ved det kongelige Hoftheater i Gangen af et Kiøkken en stor Kobber Theekiedel, hvorudi gik en Spand Vand; den er ret kiendelig, thi paa Kanten af Kiedelen er slaget et Stykke paa, og Piben er stødt krum i Enden. Hvem som om dette Tyveri kan give nogen Oplysning, loves 1 Rdlr. i Douceur af Fætter, boende paa det kongelige Hof-Theater.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 18. december 1780, s. 8

Læs også