2. juli 1845

Avisnotits

-

Det kongelige Hoftheater.
Det franske Skuespillerselskab

Giver imorgen, Torsdag den 3die Juli Kl. 7, ved H. K. Höihed Storhertugen af Mecklenburg-Schwerin’s höie Nærværelse en Forestilling, hvis Indhold imorgen skal blive bekjendtgjort.

Faugère & Armand,
Directeurer.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 2. juli 1845, s. 4

Læs også