25. april 1914

Avisnotits

-

Afskedsforestillingen paa Hofteatret.

Den fuldstændige Rollebesætning i Marivaux’ Stykke ”Kærlighed og Lykketræf” bliver følgende: Orgon: Hr. Jerndorff; Mario, hans Søn: Hr. Melsing; Silvia, hans Datter, Fru Bloch; Dorante, Silvias Bejler: Hr. Roose; Pasqvino, hans Tjener: Hr. Reumert; Lisette, Kammerpige: Fru Karen Lund.
Generalprøven finder Sted imorgen Aften Kl. 8½ pr.
Da saa mange Skuespillere har ytret Ønske om at overvære Prøven, er der udstedt Adgangskort, som for Det kgl. Teaters Vedkommende udleveres gennem Teaterchefen, for Privatscenernes Vedkommende gennem Skuespillerforeningens Formand, Hr. Johannes Ring.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 25. april 1914, s. 4

Læs også