3. marts 1857

Avisreportage

Soiréer på Hofteatret

Kammerraad Langes musikalske Soireer paa Hoftheatret finde ikke rigtigt Publikums Deeltagelse. Dette kan ikke vænne sig til den Blanding af Musik og Conversation, som skulde give Soireerne deres sarlige Præg. Da Casino i sin Tid aabnedes, var noget Lignende Tilfældet med Hensyn til de Underholdninger, som Carstensen der arrangerede. Den jævne Middelstand vil helst have noget Solidt for sine Penge: enten Musik, Dands eller Comedie. Man generer sig ved at gaae omkring og blive seet paa af de Siddende. La haute volée vil ikke rigtigt indfinde sig; dertil er Prisen maaskee temmelig lav, men ialfald er denne i Antal saa ringe, at ingen Entrepreneur kan basere sin Beregning paa dens Besøg. Hoftheatrets Locale er forøvrigt blevet saa elegant og smukt indrettet, at alene dette er et Besøg værd. Den Forlegenhed, hvori Publikum befinder sig med Hensyn til Opfatningen af Soireerne, viser sig blandt Andet i den Uvished, der synes at herske hos det mandlige besøgende Publikum, om det skal beholde Hatten paa eller ikke. Dette Moment var ogsaa ved Casinos Aabning i 1847 et Stridspunkt; Bestyrelsen vilde have Herrerne til at tage Hatten af, men herimod protesteredes der paa det Ivrigste. Da kom 1848 og gjorde Ende paa Striden. (Fyens Av.)

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kongelig privilegeret Aarhuus Stifts-Tidende, 3. marts 1857, s. 1

Læs også