2. december 1854

Avisreportage

Den tjekkiske pianist og komponist Alexander Dreyschock (1818-1869) giver koncert på Hofteatret

Dreyschocks Concert paa Hoftheatret i Løverdagsaftes blev givet for temmelig fuldt Huus, trods de forhøiede Priser. Der var gaaet et stort Ry forud for denne udmærkede Kunstner, men sjeldent ere vistnok de Forventninger, man havde næret, blevne i den Grad overtrufne som i nærvarende Tilfælde. Hr. Dreyschock er i alle Henseender baade med Hensyn til Foredrag og Færdighed den meest henrivende og fuldendte Kunstner. Der lader sig ikke fremhæve noget Enkelt, der udmærker hans Spil, thi Alt er lige fuldendt; skulde vi imidlertid nævne Noget, maatte det vare hans Piano, hvis Mage vi aldrig have hørt. Vi ville haabe, at han udenfor Musikforeningen vil glæde det større Publicum ved at give flere Concerter. Kunstneren assisteredes af Frøken Kieler, der udførte 2de Sangnummere, hvoraf vi især maa fremhæve Rosinas Arie af Barberen, som hun sang smukt og med Virtuositet, og hvorfor hun høstede Publicums fortjente Bifald. – Concertgiveren henrev Publikum i den Grad, at han ved hvert Nummer blev modtagen med Bifald og efter dets Udførelse fremkaldt, og paaskjønnede denne pretensionsløse Kunstner denne Anerkjendelse af hans Talent ved at udføre flere Nummere, der ikke stode anførte paa Programmet.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 5. december 1854, s. 1

Læs også