21. juni 1909

Avisreportage

En arkitektstue i Hofteatret

En lille Tur paa Kristiansborg
Efter Licitationen.

København, 21. juni.

…Ingen Hofteater, – nu Tegnestue! Det gaar undertiden underligt til i denne Verden. I det gamle hofteaters berømmelige Galleri, hvor man ligefrem synes at snuse aarhundredgammelt Pudder og Sminke og Støv af Allongeparykker, farer hvidkitlede Arkitekter og Tegnere rundt med deres Passere og Blyanter. Om salig Caroline Mathilde eller den galante Struense havde levet….
”Nej, nu er det os”, siger Arkitekt Petersen, der leder Tegnestuen, ”vi er snart helt hjemmevante i de ærværdige haller. (Og nu skal der rigtig tages fat, nu er jo Spændingen fra Licitationen forbi. I Dag har Entreprenørerne Jensen og Schumacher muret den første Sten paa det egentlige Slot. I Stueetage-Højde bliver Slottets underste Del jo Granit, udadtil pyntet med de Sten, Landets Kommuner har givet. Indenfor Graniten kommer en svær Murstensmur for at styrke og for at give Murene den samme Tykkelse, som de gamle”.
Arkitekt Petersen peger paa Murresterne fra det gamle Slot. Det er solidt Kram, og man undrer sig ikke over, at Ilden maatte give tabt i Kampen med disse Stenmasser.
Indtil videre gaar 100 Mand i Gang med at mure. Tallet ser ikke imponerende ud, men foreløbig kan det ikke nytte at sætte flere i Arbejde. Det opførte skal jo have Tid til at staa og tørre. Entreprenørerne har fire Aar at løbe paa, men det slaar vel ikke til alligevel….”
Det er vanskeligt at finde Rede, i det Kaos, Slotsgrunden for Øjeblikket udgør. Og hvert Øjeblik støder man paa en vred Mand, der i ikke altfor høflige Vendinger spørger, hvad man gaar og glor efter. Ude paa Ridebanen ligger Kommunestenene, der nu skal tildannes og forsynes med Navn.
Et Vindpust fører den ramme og indelukkede luft fra et aabent Vindu i Hofteatret ned over pladsen.
Den er ikke behagelig at indaande, men den kunde fortælle en hel Del om det gamle Slot, der nu er jævnet med Jorden. Et Par smaa Artikler, f. Eks. med Overskriften ”Hvad Kristiansborg Slot gemte”!

Københavner.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Lolland-Falsters Folketidende, 23. juni 1909, s. 1

Læs også