30. november 1854

Avisreportage

Den tjekkiske pianist og komponist Alexander Dreyschock omtales i forbindelse med Hofteatret

Pianisten A. Dreyschock. For at bedømme den Rang, som Pianisten Dreyschock indtager i den musikalske Verden, er det overflødigt at tye til tydske Musiktidenders Anpriisninger eller at søge tilbage til ConversationsIexikas Autoritet, det er i den Henseende tilstrækkeligt at have overværet Musikforeningens første Abonnementsconcert i Tirsdags, hvor Kunstneren henrev Publikum ved sin Udførelse af tvende Musiknummere, en Concert af Mendelssohn for Pianoforte og Orkester og et af ham selv componeret Soloparti. Hr. Dreyschock har et Anslag, saa correkt, at gamle Kjendere aldrig have hørt dets Mage, og hans piano er en af forunderlig gribende Virkning. Det større Publikum vil iøvrigt faae Leilighed til at gjøre nærmere Bekjendtskab med denne udmærkede Kunstner, som det geraader Musikforeningens Bestyrelse til stor Fortjeneste at have draget her til Hovedstaden, idet han næstkommende Løverdag agter at give sin første offenlige Concert paa Hoftheatret.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Dagbladet (København), 30. november 1854, s. 2

Læs også