17. januar 1822

Avisreportage

Den franske fløjtenist Louis-François-Philippe Drouet (1792-1873) giver koncert på Hofteatret

Den 17de d. M. gav Hr. Drouet sin sidste Concert paa Hoftheatret, understøttet af Dilettanter. Foruden en Concert af egen Composition spillede han Variationer af God save the King og Professor Weises Melodie til Frøken Jessens Nationalsang ganske mesterligen. Hvad man især beundrede ved Udførelsen af disse Variationer, var den sieldne Konst, hvormed han tog Thema og Accompagnement paa eengang. Han havde næsten fuldt Huus, uagtet en Parquetbillet kostede 2 Rbdlr. og en heel Loge i første Etage 25 Rbd. Det Bifald, han vandt, var almindeligt og fortient. Der er neppe nogen Tvivl om, at han, især med Hensyn til Færdighed, er den største nuværende Fløitenist. Han har faaet Foræringer af de fleste Monarker i Europa. Den forrige Konge af Holland, Louis Bonaparte, forærede ham en yderst kostbar Fløite af Crystal, med Guldbesætning, hvis Toner ere ganske fortryllende. Tilforn lod han sig høre paa denne Fløite men da Man i franske Blade var urimelig nok at paastaae, at det ikke var hans Konst, men hans Instrument, der frembragte hine Trylletoner, saa lagde han Crystalfløiten ganske til Side, og benytter sig nu ene af en almindelig Ibenholtsfløjte. – Hr. Drouet er en Mand paa 36 Aar, af hollandske Forældre, men opdragen i Frankrig.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Aalborg Stifts Adresse-Avis og Avertissementstidende, 28. januar 1822, s. 2

Læs også