23. august 1909

Avisreportage

I et længere interview fortæller Mathilde Nielsen om sin prøve hos August Rasmussen på Hofteatret

Naa, jeg blev nu alligevel ved mit, og saa endte det med, at Victor en Dag kom hjem med ”Glarmester-Ane” og ”Jomfruen” til mig fra August Rasmussen. Jeg husker det lige saa tydelig, som om det var i Gaar. Han smed Rollerne hen ad Bordet til mig og sagde: ”Værs’go, nu kan du lære dem!” Jeg noget lang i Ansigtet, for jeg vilde jo ikke spille gammel, skal jeg sige Dem, jeg vilde være Soubrette, men Victor sagde: ”Ja, naar du ikke vil spille gammel, kan du overhovedet ikke komme til at spille Komedie.” Så var der altsaa ikke andet for mig at gøre end at bide i det sure Æble og sætte mig til at lære Rollerne. Da jeg kunde dem, aflagde jeg Prøve for August Rasmussen paa Hoftheatret. Han mente, at jeg havde Evner, og saa hed jeg Neumann. Han tilbød at engagere mig for – 50 Kr. om Maaneden, og saa skulde jeg selv betale mine Klæder. Jeg var himmelhenrykt og kom triumferende hjem til Mor; hun var ikke slet saa begejstret, og det viste sig da ogsaa, at den første Maaned kostede mine Klæder 80 Kr.”

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Dannebrog (København), 23. august 1909, s. 1

Læs også