16. august 1881

Avisreportage

Teaterdirektør August Rasmussens Teaterselskab prøver på Hofteatret

– Directeur Rasmussen begynder sine Prøver paa Hoftheatret den 25de August, og den første Forestilling vil blive givet i Malmø den 10de September. Det fuldstændige Personale bestaaer, efter hvad ”Nat.-Td.” erfarer af følgende Medlemmer: Fruerne Recke-Madsen, Sophie Jensen og Eleonora Knutzen, født Wimmer, Frøkenerne Anna Petersen, Elga Betzonick, Brock og Sørensen, samt Herrerne Fr. Madsen, Berggreen, la Cour, A. Jensen, Dall, Carl Henrichsen, Willemann, O. og R. Nielsen. Selskabets Musikdirecteur er Hr. Krause, dets Regisseur Hr. G. Nielsen. Foruden de tidligere nævnte Stykker forberedes ”En Valkyrie” af Hr. Nordal Rolffsen til Opførelse, og deri skal Titelrollen spilles af Frk. Elga Betzonick.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Aarhuus Stifts-Tidende, 16. august 1881, s. 2

Læs også