26. april 1914

Avisreportage

Emma Gad fortæller om afskedsforestillingerne

De tre Aftener
i
Hoftheatret.
Generalprøve i Aften.
Fru Emma Gad om Arrangementet.

Paa Hoftheatret er der daglig Prøver, og Nationaltheatrets Kræfter tilbringer deres meste Tid paa den gamle Scene. Da Professor William Bloch, der paa Grund af en Norgesrejse ikke har kunnet lede den sidste Del af Instruktionsarbejdet, i Gaar efter sin Hjemkomst kom til Stede, fandt han alt tilfredsstillende, og Generalprøven blev derefter fastsat til i Aften Kl. 8½.
– ”Denne Generalprøve bliver ikke offentlig”, siger Fru Emma Gad, ”men alligevel vil Theatret Søndag Aften være fyldt til sidste Plads. Sagen er den, at det kgl. Theater har anmodet om, at dets Personale maa faa Adgang til at overvære Generalprøven. Da Theatret har vist os en ganske overordentlig Imødekommenhed, kan vi ikke sige nej, og paa den Maade faar vi ”udsolgt” Hus ogsaa til Søndag Aften.
Det bliver en betagende Forestilling. Strax, naar man kommer paa Ridebanen, vil man blive overrasket. Her er opført en lille Bygning til Garderober, og Pladsen oplyses – som paa Christian den syvendes Tid – af Begfakler, anbragte i 36 gamle Jernkroner, og nogle ejendommelige ”Ildgryder”, som kun brugtes paa Kongens Fødselsdag, vil ogsaa komme i Funktion.
Ved Indgangen modtager en Majordomus Gæsterne. Det er det kgl. Theaters bekendte Bud Johansen, der ifører sig Dr. Ryges Kostume fra ”Hakon Karl”, og en Snes Studenter i Lakajdragter vil anvise Pladserne.
Efter Ouverturen kommer Prologen med Musik af den store Kortège af Hoffolk. Fini Henriques dirigerer (i Kostume og Paryk) og han spiller paa et vidunderligt Instrument, en Clavicymbal, som den Claudius’ske Samling har udlaant og som vi har maattet assurere for 20,000 Kr. I Prologen, som Svend Leopold har bygget over Ewaldsk Poesi, optræder Fru Betty Hennings og Hr. Jerndorff, henholdsvis som Jomfru Bøttger og Skuespiller Rose.
Saa spilles der atter og Tæppet glider til Side for Marivaux’ ”Kærlighed og Lykketræf” (med Fruerne Anna Bloch og Karen Lund og d’Hrr. Jerndorff, Reumert, Roose og Melsing i Hovedrollerne). Derefter en Menuet af Haydn og tilsidst Balletten ”Amors og Balletmesterens Luner”.
Programmet redigeres af Finansminister Brandes og er blevet til under Medvirkning af de allerbedste Navne. Det trykkes kun i et bestemt Antal nummererede Exemplarer”.
Fru Gad er fuld af Beundring over det medvirkende Personales (alle Kræfterne er fra det kgl. Theater) Arbejdsenergi. De glæder sig til – selv om det kun er for nogle Aftener – at komme fra det store Rum paa Kongens Nytorv til en intim Scene.
– ”Mon vi ikke skulde faa Lov til at beholde den? Det gamle Hoftheater er i Virkeligheden fortræffeligt – eller kan i hvert Fald nemt blive det – og ikke saa brandfarligt, som der almindeligt siges. Vi haaber paa, at de tre Forestillinger maa bidrage til, at man endnu en Gang overvejer om Theatret alligevel ikke bør bevares”.

Alf.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Nationaltidende, 26. april 1914, s. 2

Læs også