19. februar 1880

Bekendtgørelse

Underholdning på Hofteatret

Hoftheatret.

Søndagen den 22. Febr., Kl. 7 Aften, giver Selskabet de danske Forsvarsbrødre en Forestilling, bestaaende af dramatisk Underholdning og Vaabenøvelser med velvillig Assistance af Selskabet til Oprettelsen af et

”Dramatisk Konservatorium”.

Indtægten anvendes til Anskaffelsen af en Fane til ”Selskabet de danske Forsvarsbrødre”.
Forestillingens Indhold m. m. erfares af Programmet, der tilligemed Billetter kunne faaes hos d’Hrr. Kunsthandlere Kittendorff & Aagaard, Kjøbmagergade 15, Musikhandler Wilhelm Hansen, Kongens Nytorv 18, og paa Forsvarsbrødrenes Kontor, Nørrebrogade 10.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Dags-Telegraphen (København), 19. februar 1880, s. 1

Læs også