15. november 1837

Bekendtgørelse

-

Musikforeningen.

Söndagen den 19de November, Kl. 7 afholdes Musikforeningens Concert paa Hoftheatret. Indgangen aabnes Kl. 6. Adgangs-Billetterne udleveres Torsdag, Fredag og Löverdag (16de-18de) fra Kl. 11 til Kl. 2, i Musikhandelen i Gothersgaden 348, hvor Kassereren er tilstede og modtager Contingent af de nyindkomne Medlemmer.
Det bemærkes, til Efterretning for de ældre Medlemmer, at de ved forrige Concert udstedte Billetter ikke længer gjælde.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 15. november 1837, s. 2

Læs også