17. december 1866

Bekendtgørelse

-

Hoftheatret.

Med kgl. allerhøieste Tilladelse agter jeg imellem Juul og Nyaar at give en Aftenunderholdning i ovennævnte Lokale, hvorved opføres 2 af de mest yndede Pantomimer. Imellem Pantomimerne for første Gang stort Divertissement, udført af Elever, komponeret af Hr. Hofballetmester A. Bournonville. Billetter faaes hos Dhrr. Musikhandler Emil Erslev (Hornemann & Erslev), Amagertorv 6, og Billetkasserer Weel, St. Strandstræde 21, 1ste Sal.

Adolf Price.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Dagbladet (København), 17. december 1866, s. 3

Læs også