18. januar 1821

Bekendtgørelse

-

Selskabet for Musikkens Udbredelse.

Søndagen den 21 Januar, Kl. 7, bliver, paa det kongelige Hoftheater, Concert i Selskabet. Damebilletterne udleveres i lille Kirkestræde Nr. 43, 1ste Sat, Løverdagen den 20 Januar fra Kl. 3 til 6, og ikke paa nogen anden Tid. Dhrr. Medlemmer ville behage ved Indgangen (der aabnes Kl. 6) at forevise de dem meddeelte Indgangsbilletter.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 18. januar 1821, s. 1

Læs også