25. marts 1854

Bekendtgørelse

-

Hoftheatret.
Onsdagen den 29de Marts giver
Signora Weronica Gaziello

En stor Concert paa Hoftheatret til Indtægt for de Börn, hvis Forældre ere döde af Cholera. Indholdet af Concerten vil nærmere blive bekendtgjort.

Ulisse Brambilla,
Directeur.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 25. marts 1854, s. 1

Læs også