2. november 1828

Bekendtgørelse

-

Concert.

Med høie Vedkommendes Tilladelse har Undertegnede, forinden hendes Afreise, den Ære, Onsdagen den 5te November, Kl. 7, paa det kongelige Hoftheater, under Anførsel af Hr. Repetiteur P. Funck, at give: En stor Vocal- og Instrumental-Concert, hvis Indhold nærmere skal vorde bekjendtgjort. Billetter til hele Loger (for de sædvanlige Priser) og til Gulvet a 1 Rbd. Sedler faaes i Hotel du Nord Nr. 7, fra Kl. 9 om Formiddagen til Kl. 6 om Aftenen

Longhi Moeser,
Concertmesterinde og første Harpe
Spillerinde fra Berlin.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 2. november 1828, s. 2-3

Læs også