6. december 1774

Bekendtgørelse

-

Torsdagen den 8 December bliver paa Det Kongel. Hoftheater Bal paré en Domino for alle 9 Klasser, og udleverer Kasserer Lenkiewitz Biletterne med enhvers Navn paategnet samme Dags Formiddag udi Forsalen ved bemeldte Theater.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 6. december 1774, s. 3

Læs også