15. marts 1859

Bekendtgørelse

-

Hoftheatret.
Tirsdagden den 15te Marts
sidste
Bal en masque.

De Herrer og Damer, som ønske at deeltage, maae indtil Kl. 12 være klædte i Domino eller Charakteerdragt.
Tilskuere kunne uden at være maskerede opholde sig i Logerne og efter Kl. 12 deeltage i Ballet, forsaavidt de ere klædte i Domino eller Baldragt.
Dandsene arrangeres af de tilstedeværende Balinspecteurer.
Musiken udføres under Anførsel af Hr. Directeur C. C. Møller.
Restaurationen og den øvrige Beværtning besørges ved Hr. John Nimb fra den kongelige Skydebane.
I Lokalet forefindes Maskeradegarderobe. Billetter a 2 Rd. for Herrer og 1 Rd. for Damer erholdes daglig i Folketheatrets Billetudsalg og Tirsdag i Hoftheatrets Billetcontoir fra Kl. 1 Eftermiddag.
Indgangen aabnes Kl. 9. Ballet begynder Kl. 9½ og ophører Kl. 4½ præcise.
Hermed ophøre Maskeraderne paa Hoftheatret.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 15. marts 1859, s. 5

Læs også