22. november 1878

Bekendtgørelse

-

Jydsk Forening.

Mandagen den 25de ds., Aften Kl. 7½, dramatisk Aftenunderholdning i Hoftheatret til Fordeel for Foreningens Velgjørenhed.
Billetter a 1 Kr. faaes gjennem Bestyrelsens Medlemmer samt i d’Hrr. Brødrene Voetmanns Cigarudsalg, St. Kongensgade 7, Klixbull & Cos Viin- og Cigarforretning, Hotel Kongen af Danmark, og Kjøbmand Agerholm, Kjøbenhavn.

Bestyrelsen.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 22. november 1878, s. 2

Læs også

23. august 1909

I et længere interview fortæller Mathilde Nielsen om sin prøve hos August Rasmussen på Hofteatret

Periode –
Emner –
Katalogiseringer –