8. oktober 1853

Bekendtgørelse

Familien Price underholder på Hofteatret

Hof-Theatret.

Med Kgl. allernaadigst Tilladelse, og med velvillig Assistence af Hr. Kgl. Capelmusicus A. I. Sahlgreen og Hr. Pianist Henri Kaas, have Undertegnede den Ære, Løverdagen d. 8. Octbr. Kl. 7, at give en Forestilling paa Hoftheatret, hvor iblandt Andet opføres for første Gang, paa ny indstuderet, Guldnøglen eller Trylleriets Magt, comisk Pantomime med Travettissements og Forvandlinger. Fantasie over Norske Folkemelodier for Violoncell, af Romberg, udf. af Hr. kgl. Capelmusicus Sahlgreen. a) Reminiscentsen af Lucia, af Liszt, og b) Etude af Weise, i Cis-Moll, for Pianoforte, udføres af Hr. H. Kaas. Første Gang: Le retour du Matelot, scenisk Divertissement med Dands samt 3 nye Tableauer, arrangerede af Adolph Price. – Billetterne erholdes hos Hr. Casserer Westermann, Laxegade 192, i Stuen. Prisen er den sædvanlige. Indgangen aabnes Kl. 6, forbi omtrent Kl. 9½.

Ærbødigst
Familien Price.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 8. oktober 1853, s. 1

Læs også